Denný archív: 10. júna 2020


Montana Metal Fest 2020
Montana Metal Fest 2020, 5. september 2020, Špania Dolina Pozývame Vás na nový festival! Ide o Montana Metal Fest na Španej Doline, ktorý je umeleckým happeningom súčasnej metalovej scény spájajúcim hudobné vystúpenia skupín s expresívnou tvorbou divákov prostredníctvom workshopov, s expozíciou výtvarných diel a fotografií, ako aj prednášok a diskusií. […]

Montana Metal Fest 2020